Bílá Opava

Doporučujeme procházku po naučné stezce Bílé Opavy. Jedná se o středně náročnou stezku, která začíná u Karlovy Studánky v cca 760 metrech nadmořské výšky a končí u horské chaty Barborka v 1310 metrech nad mořem. Délka celé naučné stezky je něco nad 10 km. Na začátku stezky je terén mírný avšak zhruba v jedné třetině se musíte rozhodnout, zda se vydáte středně náročnou cestou, která občas vede přímo středem potoka a kde se občas budete doslova protahovat okolo vodopádů, nebo zda-li dáte přednost klidnější variantě stezky a budete se na vodopády dívat shora. V případě, že se rozhodnete pro náročnější cestu, doporučujeme Vám pevné boty a nejlépe nepromokavé. Na počátku května se na stezce můžete setkat i se zbytky sněhu (někdy i celých sněhových polí). Tající sněhová pole vydatně zásobují potok a tak Vám někdy nezbude nic jiného, než prostě jít vodou.

Stezka se skládá z vodopádů, četných kaskád a peřejí, skalních útvarů a romantických zákoutí smrkového pralesa. Naučná stezka Bílá Opava Vám na sedmi informačních tabulích nabízí i základní informace o přírodě této jedinečné rezervace. Zatímco v horní části údolí vytváří bystřina Bílá Opava velké vodopády, v dolním úseku vzniklo několik různě starých říčních koryt. Před povodní 1997 tekla Bílá Opava prostředním korytem, při povodni si vytvořila zcela nové koryto na turistické cestě, po povodni se však nevrátila do původního koryta, ale do koryta starého, několik desítek let opuštěného. Na modelaci údolí Bílé Opavy se podílela v posledních tisíciletích především voda, sníh a led. Nesourodost zdejších hornin, jejich nepravidelné vrásnění i odlišná schopnost zvětrávání a odolávání vodní erozi však způsobila, že celé údolí a hlavně samotné jeho dno bylo vyhloubeno značné nerovnoměrně. Tímto vznikly nejen peřeje, hluboké tůně a skalní výchozy, ale právě i vodopády.