Doporučení na výlety

užijte si výletů, relaxujte …

Apartmány Panorama Jeseník Vám umožní vidět a zažít úžasná Jesenická místa a zákoutí. Podívejte se, prozkoumejte a přijeďte.

Třeba toto nebo jiné … viz další stránky …

Rejvíz Velké mechové jezírko …

Velké mechové jezírko se nachází ve středu západního jádra rašeliniště.

Zlatorudné mlýny na Olešnici …

Naučná stezka s replikami středověkých rudných mlýnů nám věrně reprodukuje jejich vzhled a způsob úpravy vytěžené rudy. Ta se nejdříve drtila v tzv. stupnicích, což je horní část mlýnů, pak se třídila proséváním. Pokud drcení probíhalo ve vodním žlabu, byla rozdrcená ruda splavována přes síto na okraj žlabu. Ruda, která neprošla sítem (původně proutěná, pak drátěná), se vracela zpět do stoupy. Potom následovalo mletí rudy na prášek mezi mlýnskými kameny (dolní část mlýnů). Rozemletá moučka se pak odvážela k prádlu ve žlabech, kádích a rýžovacích necičkách. Pořádají se zde i mezinárodní soutěže v rýžování zlata. Třeba Vás potká štěstí a najdete zlatonosnou rudu nebo přímo zlato …

Stezka Vincenze Priessnitze – Jeseník, lázně

Stezka Vincenze Priessnitze tvoří okruh 7 km trasy, který začíná úvodním informačním panelem v Lázních Jeseník na konečné MHD – stanice Sanatorium Priessnitz a opět se k němu vrací. Na stezce je umístěno 9 informačních panelů jejichž texty přibližují návštěvníkům významné historické období, které ovlivnilo Jesenicko až do dnešních dnů – rozvoj přírodního lázeňství a tvrdý, neuvěřitelně zajímavý životní příběh Vincenze Priessnitze – zakladatele prvního vodoléčebného ústavu na světě.

Rozhledna Zlatý chlum 

Vrchol Zlatého Chlumu (875 m n.m.) dominuje oblasti Jesenicka, a tak není divu, že již před sto lety zlákal stavitele rozhleden. Myšlenka na postavení rozhledny vznikla již v roce 1894. Trvalo však dalších pět let, než se mohlo přistoupit k realizaci projektu vypracovaného ředitelem kamenické školy Eduardem Zelenkou. Výstavba kamenné, 26 metrů vysoké věže, byla svěřena staviteli Aloisi Nitzschovi. Ten odvedl poctivou a rychlou práci, tak, že již 3. září 1899 zvěstoval prapor vlající z cimbuří otevření nové rozhledny.

a mnoho dalších …