Rejvíz

Rejvíz Velké mechové jezírko

Díky vhodné konfiguraci terénu, který umožňuje dostatečné zadržování vody na nepropustném podloží, byly dány základní podmínky pro vznik rašeliniště. Původní smrkový les vlivem silného zamokření odumřel a byl postupně nahrazen porosty Borovice blatky, která dorůstá do výšky 15 m při stáří maximálně do 200 let. Současně došlo v dalším vývoji k intenzivnímu růstu rašeliníku a tvorbě rašeliny. Další fotogtrafie najdete v sekci rejviz-foto „Romantická zákoutí a výlety.“

Zaoblený tvar vrchoviště vzniká odstředivým růstem rašeliníkových trsů. Celý jeho povrch je tvarově členěn na menší celky (mikroreliéf) – vypouklé sušší bulky a jejich sníženiny obvykle zalité vodou – šlenky. Rašelinná jezírka se nazývají blanky a jejich silně zamokřelé okraje – lagg – viz. foto. Celková hmota humolitu ve vrchovišti je odhadována na 2,5 milionu m3.

Velké mechové jezírko se nachází ve středu západního jádra rašeliniště. Vrstva rašeliny zde dosahuje mocnosti 300 cm. Okolí jezírka tvoří porosty Borovice blatky s podrostem mechu rašeliníku a jiných typických rostlin. Vyskytuje se zde i drobná masožravá Rosnatka okrouhlolistá Severovýchodně od Velkého jezírka leží Malé mechové jezírko, které již dnes zcela zarostlo a je veřejnosti nepřístupné.